Ogłoszenia

W tym dziale znajdują się zestawienia ogłoszeń, komunikatów i obwieszczeń Przykładowej Instytucji w sprawach zamówień publicznych, w sprawach naboru na wolne stanowiska pracy oraz innych .

 

Ogłoszenie

Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy – opiekun zwierząt.

I Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy należą:

 

 1. Opieka nad zwierzętami przebywającymi w Schronisku,

 2.  Przygotowanie karmy, karmienie i pojenie zwierząt,

 3. Prowadzenie samochodu służbowego, wyjazdy interwencyjne i wyłapywanie zwierząt bezdomnych,

 4. Udzielanie pomocy lekarzowi weterynarii przy zabiegach profilaktycznych i  leczniczych. Dbałość o czystość i porządek na terenie Schroniska.

II Wymagania formalne wobec kandydata:

 

 1. wykształcenie minimum podstawowe;

 2. doświadczenie w pracy ze zwierzętami (np. świadczenie usług wolontarystycznych w  gabinecie weterynaryjnym);

III Wykaz dokumentów jakie powinna zawierać oferta

 

 1. CV,

 2. Ewentualne zaświadczenie o wolontariacie.

IV  Terminy składania ofert na piśmie w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie:

 

 1. od 22.05.2019r do 06.06.2019 do godziny 12 00;

 2. 11.06 i 12.06.2019r rozmowy kwalifikacyjne w godzinach 12.00-14.00 ;

V Sposób i miejsce składania ofert:

 

 1. osobiście w siedzibie Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie ul. Turystyczna 2 od  poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00

 2. drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VI Wynik  oraz przebieg postępowania konkursowego zostanie podany do publicznej wiadomości.

VII Informacja dodatkowa:

      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schronisko dla Zwierząt w  Olsztynie. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby aktualnej rekrutacji na  podstawie art. 6 ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.;

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy  od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego;

 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych podanych dobrowolnie również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie i usunięcia;

 5. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

 6.  podanie przez Pana/Panią danych osobowych obowiązkowych jest obligatoryjne w  oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Podkategorie

W tym dziale zamieszczamy oficjalne komunikaty i powiadomienia z zakresu działalności Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREKomunikaty i sprostowania

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia do 30 tysięcy euro

Na tej stronie znajdują się informacje o aktualnie prowadzonym naborze pracowniczym do Przykładowej Instytucji i wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MOREPraca w Przykładowej Instytucji

Na tej stronie znajdują się ogłoszenia o naborze kandydatów do pracy w Przykładowej Instytucji oraz o wynikach naboru.

COM_CONTENT_READ_MORENabór kandydatów