Podstawowe informacje

Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie jest samorządową jednostką budżetową Gminy Olsztyn. Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie została utworzona w roku 1999 decyzją Rady Miasta Olsztyna